A/ PRIMÄRLITERATUR

III. Die Budapester Schule


1. Ferenc Fehér

Az antinómiák költoje. Dosztojevszkij és az individuum válsága, Budapest 1972 [2. verb. Auflage: 1996]

Notes on Lukács's Ontology (mit Ágnes Heller, György Márkus, Mihály Vajda) (Sonderdruck aus: Telos), New York 1976 [deutsch: "Aufzeichnungen für Genossen Lukács zur Ontologie" (Sonderdruck aus: Georg Lukács. Jenseits der Polemiken), Frankfurt 1986]

Die Seele und das Leben. Studien zum frühen Lukács [Sammelband] (mit Ágnes Heller, György Márkus, Sándor Radnóti, Mihály Vajda), Baden-Baden 1977 [italienisch: "La scuola di Budapest. Sul giovane Lukács", Firenze 1978]

Forms of Equality (mit Ágnes Heller) (Sonderdruck aus: Justice), London 1979 [vorher italienisch: "Le forme dell'unueglianza", Milano 1978]

Marxisme et démocratie (mit Ágnes Heller), Paris 1981

Ungarn '56. Geschichte einer antistalinistischen Revolution (mit Ágnes Heller), Hamburg 1982 [englisch: "Hungary 1956 Revisited. The Message of a Revolution -- a Quarter of a Century after", London 1983; ungarisch: "Egy forradalom üzenete: Magyarország 1956", Budapest 1989]

Paternalism as a Mode of Legitimation in Soviet-type Societies (Sonderdruck aus: Political Legitimation in Communist States), London--Basingstoke--Oxford 1982

Dictatorship Over Needs. An Analysis of Soviet Societies (mit Ágnes Heller, György Márkus), Oxford 1983 [deutsch: "Der sowjetische Weg. Bedürfnisdiktatur und entfremdeter Alltag", Hamburg 1983; serbokroatisch: "Diktatura nad potrebama", Beograd 1986; ungarisch: "Diktatúra a szükségletek felett", Budapest 1991]

Osteuropa unter dem Schatten eines neuen Rapallo (Sonderdruck aus: Krisen in den Systemen sowjetischen Typs. Studie 6), Kiel 1984

Redemptive and Democratic Paradigms in Radical Politics (Sonderdruck aus: Telos), New York 1985

Die Linke im Osten -- die Linke im Westen. Ein Beitrag zur Morphologie einer problematischen Beziehung (mit Ágnes Heller), München 1986

Doomsday or Deterrence? On the Antinuclear Issue (mit Ágnes Heller), New York -- London 1986 [spanisch: "Sobre el pacifismo", Madrid 1989]

Lukács und Benjamin. Affinitäten und Divergenzen (Sonderdruck aus: Georg Lukács. Jenseits der Polemiken), Frankfurt 1986

The Frozen Revolution: an Essay on Jacobinism, Cambridge 1987 [ungarisch: "A megfagyott forradalom. Értekezés a jakobinizmusról", Budapest 1992]

Jalta után: Kelet-Európa hosszú forradalma Jalta ellen (mit Ágnes Heller) [Sammelband], Budapest 1990

Kelet-Európa "dicsoséges forradalmai" (mit Ágnes Heller), Budapest 1992

A modernitás ingája (mit Ágnes Heller), Budapest 1993

A Budapesti Iskola. Tanulmányok Lukács Györgyrol I-II. [Sammelband, postum] (mit Ágnes Heller, György Márkus, Mihály Vajda), Budapest 1995/97


2. Ágnes Heller

Erdélyi János (Sonderdruck aus: Filozófiai Évkönyv), Budapest 1952

Filozófiatörténet, Budapest 1956 [Neuauflage: 1957]

Csernisevszkij etikai nézetei. Az értelmes önzés problémája, Budapest 1956

Az erkölcsi normák felbomlása. Etikai kérdések Kosztolányi Dezso munkásságában, Budapest 1957

A morál szociológiája vagy a szociológia morálja, Budapest 1964

Társadalmi szerep és eloitélet. Két tanulmány a mindennapi élet körébol, Budapest 1966 [2. Auflage: 1971, 3. Auflage: 1998]

Az aristotelési etika és az antik ethos, Budapest 1966

A reneszánsz ember, Budapest 1967 [2. Auflage: 1971]

Érték és történelem. Tanulmányok [Sammelband], Budapest 1969

A szándéktól a következményig. Eloadások az általános etikáról, Budapest 1970

A mindennapi élet, Budapest 1970 [englisch: "Everyday Life", London 1984]

Theorie der Bedürfnisse bei Marx, Hamburg 1974 [2. Auflage: 1980; italienisch: "La teoria dei bisogni in Marx", Milano 1974, 1977]

Portrévázlatok az etika történetébol [Sammelband], Budapest 1976

Instinkt, Aggression, Charakter. Einleitung zu einer marxistischen Sozialanthropologie, Hamburg--Westberlin 1977

Philosophie des linken Radikalismus. Ein Bekenntnis zur Philosophie, Hamburg 1978

Az ösztönök -- Az érzelmek elmélete, Budapest 1978

A Theory of History, London--Suffolk 1982 [ungarisch: "A történelem elmélete", Budapest 2001]

Lukács Revalued / Lukács Reappraised [Sammelband], Oxford 1983 / New York 1983

A Radical Philosophy, Oxford 1984

The Power of Shame. A Rational Perspective, London--Boston--Melbourne 1985 [ungarisch: "A szégyen hatalma. Két tanulmány", Budapest 1996]

Beyond Justice, Oxford 1987 [ungarisch: "Az igazságosságon túl", Budapest 1990]

The Postmodern Political Condition, Cambridge 1988

General Ethics, Oxford 1988 [ungarisch: "Általános etika", Budapest 1994]

A Philosophy of Morals, Oxford 1990 [ungarisch: "Morálfilozófia", Budapest 1996]

The Grandeur and Twilight of Radical Universalism, Oxford 1991

Szilveszteri szimpózium, Budapest 1992

A Philosophy of History in Fragments, Oxford 1993

Nietzsche és a Parsifal. Prolegomena egy személyiségetikához, Budapest 1994

Leibniz egzisztenciális metafizikája, Budapest 1995

An Ethics of Personality, Oxford 1996 [ungarisch: "Személyiségetika", Budapest 1999]

Életképes-e a modernitás? [Sammelband], Debrecen 1997

Az idegen, Budapest 1997

A szép fogalma, Budapest 1998

Költészet és gondolkodás [Sammelband] , Budapest 1998

Biciklizo majom, Budapest 1998 [2. Auflage: 1999; deutsch: "Der Affe auf dem Fahrrad: eine Lebensgeschichte", Berlin--Wien 1999]

Kizökkent az ido. Shakespeare, a történelemfilozófus I-II., Budapest 2000

A zsidó Jézus feltámadása, Budapest 2000


3. Mihály Vajda

Munka és kommunizmus (Sonderdruck aus: Magyar Tudomány), Budapest 1962

Zárójelbe tett tudomány. A husserli fenomenológia tudományfelfogásának birálatához, Budapest 1968

A mitosz és a ráció határán. Edmund Husserl femonenológiája, Budapest 1969

Fascism as a Mass Movement, London -- New York 1976 [französisch: "Fascisme et mouvement de masse", Paris 1979; ungarisch:"A fasizmusról. Politikai-szociológiai tanulmány", Budapest 1995]

Sistemi sociali oltre Marx. Societá civile e stato burocratico all'Est, Milano 1980

The State and Socialism. Political Essays, London -- New York 1981

Orosz szocializmus Közép-Európában, Budapest 1989 [2. verbesserte Auflage: 1994; deutsch: "Russischer Sozialismus in Mitteleuropa", Wien 1991]

Marx után szabadon, avagy miért nem vagyok már marxista?, Budapest 1990

A történelem vége? Közép-Európa 1989, Budapest 1992

Változó evidenciák: Útban a posztmodern felé, Budapest 1992

A posztmodern Heidegger, Budapest 1993 [Exzerpte auf deutsch: "Die Krise der Kulturkritik", Wien 1996; auf rumänisch: "Meditatii anticarteziane", Cluj 1999]

Mit lehet remélni? Esszék Fehér Ferencrol, Debrecen 1995

Nem az örökkévalóságnak, Budapest 1996

Tükörben [Sammelband], Debrecen 2001

Ilisszosz-parti beszélgetések, Pécs 2001


4. György Márkus

 

K analizu "Ekonomiceskogo-filosofskih rukopisej" K. Marksa (Sonderdruck aus: Filosofskije Nauki), Moskva 1961

Über die erkenntnistheoretischen Ansichten des jungen Marx (Sonderdruck aus: Studia Philosophica), Budapest 1963

Irányzatok a mai polgári filozófiában: Egzisztencializmus -- Katolikus filozófia -- Neopozitivizmus (mit Zádor Tordai), Budapest 1964 [2. Auflage: 1972]

Marxizmus és "antropológia". Az emberi lényeg fogalma Marx filozófiájában, Budapest 1966 [2. verb. Auflage: 1971; englisch:

"Marxism and Anthropology", Assen 1978; deutsch: "Anthropologie und Marxismus", Hamburg 1981]

Langage et production, Paris 1982 [englisch: "Language and Production. A Critique of the Paradigms", Dordrecht--Boston 1986]

Kultúra és modernitás. Hermeneutikai kisérletek [Sammelband], Budapest 1992

Hogyan lehetséges kritikai gazdaságtan? (mit György Bence, János Kis), Budapest 1992

A "rendszer" után: A filozófia a tudományok korában, Budapest 1994

Antinomies of "Culture", Budapest 1997

Metafizika -- mi végre? Tanulmányok [Sammelband], Budapest 1998

zurück zur Bibliographie