B/ SEKUNDÄRLITERATUR

(c) Über Georg Lukács nach 1919

A "Történelem és osztálytudat" a 20-as évek vitáiban. Szöveggyujtemény I-IV. (szerk. Tamás Krausz -- Miklós Mesterházi), Budapest 1981

Intellettuali e coscienza di classe. Il dibattio su Lukács 1923-24: E. Bloch -- A. Deborin -- J. Révai -- L. Rudas (a cura di Laura Boella), Milano 1977

Hevesi, Marija: Iz istorii kritiki filosofskih dogm II. Internacionala, Moskva 1977 [ungarisch: "'Baloldaliság' a filozófiában. Az 1920-as évek filozófiai vitáinak történetébol", Budapest 1979]

Krausz, Tamás -- Mesterházi, Miklós: Mu és történelem. Viták Lukács György muveirol a húszas években, Budapest 1985

***

Pastore, Federico: Crisi della borghesia: marxismo occidentale e marxismo sovietico nel pensiero filosofico di G. Lukács, Milano 1978

Arato, Andrew -- Breines, Paul: The Young Lukács and the Origins of Western Marxism, New York 1979

Feenberg, Andrew: Lukács, Marx, and the Sources of Critical Theory, Oxford 1981

Kilminster, R.: Praxis and Method: a Sociological Dialog with Lukács, Gramsci, and the Early Frankfurt School, London 1979

***

Besedy na Lubjanke. Sledstvennoje delo D'erdja Lukacsa (red. V. Sereda -- A. Stykalin), Moskva 1999 [2. verb. erw. Auflage: 2001]

Irodalom és demokrácia. Az irodalmi (Lukács-) vita dokumentumai. Szöveggyujtemény I-II. (szerk. János Ambrus), Budapest 1982

A Lukács-vita (szerk. János Ambrus), Budapest 1985

Georges Lukács et le Front populaire en littérature (éd. par Henri Arvon), Paris 1968

Devérité, Jules [Kofler, Leo]: Der Fall Lukács. Georg Lukács und der Stalinismus, Köln 1952

***

Lukács-recepció Nyugat-Európában 1956-1963 (szerk. Ferenc Tallár), Budapest 1983

Georg Lukács und der Revisionismus. Eine Sammlung von Aufsätzen, Berlin 1960

Der Prozeß gegen Walter Janka und andere. Eine Dokumentation, Reinbek 1990

Glowka, Detlef: Georg Lukács im Spiegel der Kritik. Die Interpretation des Lukács'schen Denkens in Deutschland 1945-1965 (Dissertation FU), Berlin 1968

Mittenzwei, Werner (Hg.): Dialog und Kontroverse mit Georg Lukács, Leipzig 1974 [polnisch: "Dialog i spór z Lukacsem", Warszawa 1984]

Schmitt, Hans-Jürgen (Hg.): Der Streit mit Georg Lukács, Frankfurt 1978

Dannemann, Rüdiger (Hg.): Georg Lukács. Jenseits der Polemiken: Beiträge zur Rekonstruktion seiner Philosophie, Frankfurt 1986

Lukács György és a muvelodéspolitika (szerk. Pál Soós), Debrecen 1986

Miért Lukács? A szegedi Lukács-szimpozion anyaga (szerk. Tibor Szabó), Budapest 1991

Aczél, György: Elvtársunk, Lukács György, Budapest 1987

***

Georg Lukács. Verdinglichung und Klassenbewußtsein (Autorenkollektiv), Westberlin 1975

Mészáros, István (ed.): Aspects of History and Class Consciousness, London 1971 [deutsch: "Aspekte von Geschichte und Klassenbewußtsein", München 1972]

Deborin, A.M.: Lukac i ego marksizma, Moskva 1924

Cerutti, Furio et al. Geschichte und Klassenbewusstsein heute, Amsterdam 1971

Kammler, Jörg: Politische Theorie von Georg Lukács, Darmstadt--Neuwied 1974

Gruneberg, Antonia: Bürger und Revolutionär. Georg Lukács 1918-1928, Köln--Frankfurt 1976

Mesterházi, Miklós: A messianizmus történetfilozófusa -- Lukács György munkássága a húszas években, Budapest 1987

***

Vacatello, Marzio: Lukács da Storia e coscienza di classe al giudizio sulla cultura borghese, Firenze 1968 [spanisch: "György Lukács. De 'Historia y consciencia de clase' a la critica de la cultura burguesa", Barcelona 1977]

Bourdet, Yvon: Figures de Lukács, Paris 1972 [italienisch: "Lukács, il gesuita della rivoluzione", Milano 1979]

Urbán, Károly: Lukács György és a magyar munkásmozgalom, Budapest 1986

Kirschner, Béla: A Blum-tézisek. A KMP stratégiai vonalának alakulása, 1928-1930, Budapest 1988

Lifsic, Mihail -- Sziklai, László: Moszkvai évek Lukács Györggyel. Beszélgetések, emlékezések, Budapest 1989

Sziklai, László: Lukács és a fasizmus kora, Budapest 1983 [2. erw. Auflage: 1985; deutsch: "Georg Lukács und seine Zeit 1930-1945", Budapest 1985, Wien--Köln--Graz 1986, Berlin--Weimar 1990]

Sziklai, László: Proletárforradalom után. Lukács György marxista fejlodése 1930-1945, Budapest 1986 [englisch: "After the Proletarian Revolution. Georg Lukács' Marxist Development 1930-1945", Budapest 1992]

***

Zitta, Victor: Georg Lukács' Marxism. Alienation, Dialectics, Revolution, The Hague 1964

Fröschner, Günter: Die Herausbildung und Entwicklung der geschichtsphilosophischen Anschauungen von Georg Lukács (Inauguraldiss., Institut f. Gesellschaftswissenschaften, SED), Berlin 1965

Perlini, Tito: Utopia e prospettiva in György Lukács, Bari 1968

Vacca, Giuseppe: Lukács o Korsch?, Bari 1969

Dzizynski, J.: Swiadomosc i proces spoleczny. Studium filozofii praktyki Lukácsa i Korscha, Warszawa 1985

Kovaly, P.: Rehumanization or Dehumanization? Philosophical Essays on Current Issues of Marxist Humanism in Arnost Kolman,

György Lukács, Adam Schaff, Alexandr Solzhenitsyn, Boston 1974

Goldmann, Lucien: Lukács und Heidegger. Nachgelassene Fragmente, Darmstadt--Neuwied 1975 [englisch: "Lukács and Heidegger.Towards a New Philosophy", London 1977]

Riu, Federico: Historia y totalidad. El concepto de reificación en Lukács, Caracas 1978

Oldrini, Guido et al.: Il marxismo della maturitá di Lukács, Napoli 1983

Jay, Martin: Marxism and Totality. The Adventures of a Concept from Lukács to Habermas, Cambridge--Berkeley 1984

Musillani, Rosario: Filosofia e prassi -- attualitá e rilettura critica de G. Lukács e E. Bloch, Milano 1984

Rockmore, Tom: Lukács Today. Essays in Marxist Philosophy, Dordrecht 1987

Tanulmányok Antonio Gramsciról és Lukács Györgyrol, Budapest 1988

Ellenszélben. Gramsci és Lukács -- ma (szerk. Tibor Szabó), Szeged 1993

Perkins, S.: Marxism and the Proletariat: A Lukácsian Perspective, Boulder 1993

***

Klein, Alfred: Georg Lukács in Berlin. Literaturtheorie und Literaturpolitik der Jahre 1930/32, Berlin--Weimar 1990

Gallée, Caroline: Georg Lukács: seine Stellung und Bedeutung im literarischen Leben der SBZ/DDR 1945-1985, Tübingen 1996

***

Szili, József: A muvészi visszatükrözés szerkezete. A muvészet ismeretelméleti kérdései Christopher Caudwell és Lukács György esztétikájában, Budapest 1981

Poszler, György: Filozófia és mufajelmélet. Költoi mufajok Hegel és Lukács esztétikájában, Budapest 1988

Orlov, B.V.: Sub'jekt -- Ob'jekt -- Esztetika. Versii Bahtina, Gadamera, Lukaca, Jekaterinburg 1992

Klatt, Gudrun: Vom Umgang mit der Moderne. Ästhetische Konzepte der dreißiger Jahre: Lifschitz, Lukács, Lunatscharski, Bloch, Benjamin, Berlin 1984

Krückeberg, Edward: Der Begriff des Erzählens im 20. Jahrhundert. Zu den Theorien Benjamins, Adornos und Lukács', Bonn 1981

Lunn, Eugene: Marxism and Modernism. An Historical Study of Lukács, Brecht, Benjamin und Adorno, Berkeley -- Los Angeles -- London 1984

Posada, Francisco: Lukács, Brecht y la situacion actual del realismo socialista, Buenos Aires 1969

Chiarini, Paolo: Brecht, Lukács e il realismo, Bari 1970

Lachaud, Jean-Marc: B. Brecht -- G. Lukács: Questions sur le réalisme, Paris 1981

Pike, David: Lukács and Brecht, Chapel Hill -- London 1985

***

Tertulian, Nicolas: Georg Lukács et la reconstruction de l'Ontologie dans la philosophie contemporaine (Sonderdruck aus: Revue de Métaphysique et de Morale), Paris 1978

Joós, Ernst: Lukács's Last Autocriticism: The Ontology, Atlantic Highlands 1983

Aleksandrowicz, D.: Filozoficzne zalozenia Lukácsa teorii wiedzy, Wroclaw 1983

Bujdosó, Dezso: Az ismeretelméleti különösségtol az ontológiai kettos fejlodésig. Lukács György ontológiájának kialakulása 1957 és 1971 között, Budapest 1985

Jung, Werner: Von der Utopie zur Ontologie. Zehn Studien über Georg Lukács, Bielefeld 2001

zurück zur Bibliographie